top of page

Rotfyllning

Rotfyllning är en nödvändig procedur för att rädda en tand som drabbats av karies och pulpan blivit infekterad eller inflammerad. Vid rotfyllning tar tandläkaren bort den infekterade mjukvävnaden och fyller rotkanalen för att skydda tanden från framtida infektioner.

Behandlingens omfattning varierar beroende på problemets allvarlighetsgrad och kan kräva flera besök hos tandläkaren. Innan behandlingen påbörjas, ställer tandläkaren en diagnos och informerar dig om hur behandlingen kommer att utföras, vilket ger dig trygghet och förståelse för processen. Rotfyllning är ett värdefullt verktyg för att bevara din tandhälsa och minska smärta och obehag.

Rotfyllning
bottom of page